Sekretariát: 057 756 1711 Vedúci: 0915 392 330
3D Vizualizácia
vypracovaná podľa návrhu

Navrhnúť a zariadiť byt, dom či komerčný priestor je náročné. Bez potrebných skúseností môžete urobiť zlé rozhodnutia, ktoré môžu byť dosť drahé a niekedy aj ťažko napraviteľné.
Pomôžeme Vám pri riešení otázok dostupného bývania. Na základe vizualizácie v 3D prostredí budete mať možnosť vopred si prehliadnuť Váš interiér.

Aký je postup spolupráce?

Prostredníctvom osobného stretnutia, e-mailu alebo telefonicky si s Vami prejdeme všetky požiadavky, ktoré by ste radi uvítali vo svojom budúcom interiéri.
Vypracujeme prvé návrhy a riešenia Vášho budúceho interiéru.
Doplníme a zahrnieme prípadné zmeny a úpravy do projektu
Odovzdáme Vám kompletný projekt
Chcete viac informácií? Kontaktujte nás!
V prípade, že máte záujem o naše výrobky, prostredníctvom e-mailu nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

graphic-sugg
Cenová kalkulácia

Cena závisí od vzájomnej dohody s klientom a od časovej a technickej náročnosti projektu.
objednavky@uez.sk
00421 57 756 1714
00421 917 984 307

3d vizualiz